ข้อความถวายพระพรแด่พ่อหลวง

 • ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ให้ทรงเกษมสำราญชั่วกาลนานเทอญ
  [ศิวะนนท์ ปะหูปะปา :: 14 กุมภาพันธ์ 2560 14:17:15]
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  [พรรณวรท พรรณเชษฐ์ :: 18 ตุลาคม 2559 09:14:36]
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
  [ณัฐกิตติ์ :: 17 กุมภาพันธ์ 2560 16:43:57]
 • ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  [พรรษอร พรรณเชษฐ์ :: 18 ตุลาคม 2559 09:14:15]
 • ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
  [ปาหนัน พาลารักษ์ :: 09 พฤศจิกายน 2559 19:32:01]

ชุมชนเรารักในหลวง

  ยังไม่มีหัวข้อชุมชนเรารักในหลวง
พระราชประวัติ - เสด็จขึ้นครองราชย์
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนั้นเอง รัฐสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ อ่านต่อ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติดังพระราชดำรัสที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ อ่านต่อ
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า อ่านต่อ
Login
สมัครสมาชิก